Kod nas je članarina samo 0,5%. >>Ostvarite povoljnije uvjete u osiguravajučim društvima.<< SRAZ je član NHS-a.