Izborna Skupština

Početak rujna za većinu označava kraj sezone godišnjih odmora te povratak na posao. Iako smo još daleko od rezultata poslovanja prije pandemije, ova je sezona dala bolje rezultate nego što je to bilo prošle godine. Zračni prijevoznici koji su nekada prometovali sa naše zračne luke, ponovno uspostavljaju redovite linije. Radnih zadataka je sve više što se odražava i na sindikat.

Na prošlotjednom sastanku Upravnog vijeća se raspravljalo o trenutačnoj problematici pojedinih radnih cjelina. Osim rasprave i upoznavanja sa činjeničnim stanjem, prateći epidemiološku situaciju, vijeće je donijelo odluku o sazivanju izborne Skupštine sindikata koja će se održati 08.09.2021. godine sa početkom u 16:30 na terasi ugostiteljskog objekta. Radi smanjenja broja sudionika, a poštivajući COVID mjere nacionalnog stožera, na skupštinu su obvezni doći samo delegati koji su dobili pozive sa pripadajućim materijalima. Na Skupštini će biti birano novo vodstvo sindikata u slijedećem mandatu koji traje četiri godine.

814 Ukupno 1 Danas
error: Content is protected !!