Kolektivno pregovaranje

Kolektivno pregovaranje koje je započelo prije godinu dana za tvrtku SDA Croatia d.o.o. je završeno, dok se za sva ostala društva polako privodi kraju. Prema sklopljenom protokolu o kolektivnom pregovaranju, produžena je primjena postojećeg Kolektivnog za sva društva do 01.06.2019., a za SDA Croatia d.o.o. je bio 01.03.2019. U protokolu je između ostalog dogovoreno da se neće u javnost iznositi detalji pregovora dok god oni traju, te sukladno tome vas nismo niti mogli informirati o samom tijeku istih.

Obzirom da su za društvo SDA Croatia d.o.o. pregovori završeni možemo vas ukratko informirati o tijeku vođenih pregovora kao i o trenutačnom statusu. Pregovori su bili teški, vođeni u teškim uvjetima. Od samog početka, bilo je vidljivo da je poslodavac već odredio kako će izgledati novi Kolektivni ugovor. Pregovarački tim poslodavca se gotovo u potpunosti izmijenio kada smo došli do polovine pregovora, bez službene obavijesti o imenovanju novih članova pregovaračkog odbora. Nakon tri kruga pregovora i upozorenja pregovaračkog tima od strane sindikata, Odluka o imenovanju je promijenjena. Kako su se pregovori bližili kraju, tako se pregovarački tim polodavca, sa direktoricom tvrtke, sve češće vraćao na već dogovorene i zatvorene članke, te inzistirao za ponovnim pregovaranjem. U nekoliko navrata, direktorica je kao glasnogovornik pregovaračkog tima poslodavca, vršila pritisak na same pregovore, iznoseći detalje sa sastanaka zaposlenicima. Iako su svi navedeni postupci protivni odredbama potpisanog Protokola, sindikati su u želji da na vrijeme zaključe pregovore, dopustili da se ponovo pregovara o već ispregovaranim člancima. Od ukupno 193 članka ugovora nakon znatnog broja slaganja, ali i različitih neslaganja, više ili manje argumentiranih primjedbi, prijedloga i protuprijedloga, pregovaračke strane su do pred sami istek vremena za kolektivno pregovaranje, usuglasile 191 članak. Kako su ostala dva članka oko kojih se nismo mogli dogovoriti, a Poslodavac u tom trenutku donosi novi Pravilnik o radu i priprema nove Ugovore o radu, sindikati su upoznali članove sa sadržajem novog Kolektivnog ugovora i sproveli anketu. Prema rezultatima ankete, 75% članova sindikata se izjasnilo da se takav Kolektivni ugovor ne potpisuje. Odmah nakon objave rezultata Poslodavac je pojedinačno zvao radnike, te uz zastrašivanje ponudio da potpišu nove Ugovore o radu. Sukladno nastaloj situaciji, sindikat SRAZ je od uprave SDA Croatia d.o.o. zatražio da se radnicima dostave novi ugovori o radu, obzirom da je prema mišljenju sindikata, dio ugovora sadržavao diskriminirajuće odredbe, te da se nastavi sa pregovorima i nađe kompromisno rješenje u svezi dva članka oko kojih se nismo usuglasili. Poslodavac nije uvažio primjedbe sindikata jer po njemu nije bilo ništa sporno. Ovakvim postupkom su iscrpljene sve mogućnosti za postizanje dogovora, pa je sindikat SRAZ sukladno mišljenju svoga članstva odlučio da ne potpisuje takav Kolektivni ugovor. Drugi reprezentativni sindikat koji je sudjelovao u pregovorima, NSSAOOH je odlučio da će potpisati isti. Obzirom da su imali nekoliko članova više od našeg sindikata, smatra se da je Kolektivni ugovor za društvo SDA Croatia d.o.o. ispregovaran i donesen. Niti mjesec dana od potpisivanja i primjene ugovora, došlo je do različite interpretacije dijela sadržaja te su potpisnici istog u postupku imenovanja komisije za tumačenje odredbi novog kolektivnog ugovora.

Što se tiče pregovora u ostalim društvima MZLZ grupe kao i BTA Hrvatska d.o.o., možemo reći da se za sada u dobroj vjeri obje strane polako privodi kraju. O novim detaljima ćemo vas izvijestiti kada se za to steknu uvjeti.

2043 Ukupno 1 Danas
error: Content is protected !!