Povratak na staro normalno

Sve dulji i sunčaniji dani su znak početka turističke sezone i povećanja broja operacija na zračnoj luci. Uspoređujući podatke u prva četiri mjeseca ove godine sa istim periodom do sada najbolje 2019. godine, dolazimo do zaključka da se promet vraća u normalu kakav je bio prije pandemije. Trenutačno smo na oko 88% ukupnog broja putnika u odnosu na pred pandemijsku godinu. Ukidanjem epidemioloških mjera gdje nam se život i rad skoro u potpunosti vratio u normalu i najavom ponovnog pokretanja interkontinentalne linije prema Južnoj Koreji i ponovnim uspostavljanjem linije prema Kanadi , sa optimizmom očekujemo završetak poslovne godine. Uz povećanje operacija, potreban je i veći broj radnika. Shodno tome putem javnog natječaja je primljen određeni broj radnika na poslovima gdje ih standardno nedostaje u tijeku sezone. U slučaju potrebe, a u ovisnosti od povećanja prometa, otvorit će se natječaji za dodatno zapošljavanje.

Aktivnosti u radu sindikata od početka godine nije nedostajalo. Nakon nekoliko konstruktivnih sastanaka održanih sa Upravom Zračne luke Zagreb d.o.o. i pokazane dobre volje svih aktera u rješavanju pitanja neisplaćenog beneficiranog radnog staža tijekom 90-tih godina, nastavljene su aktivnosti na pojedinačnom utvrđivanju prava pojedinog radnika. Iz tog razloga svi oštećeni radnici su pokrenuli Upravni spor nadležnom ministarstvu koji su u tijeku. Dio radnika je već dobio pozitivna rješenja gdje im je priznato pravo na beneficirani radni staž tijekom 90-tih. Sindikat je i sa Upravom MZLZ grupe pored redovitih, održao nekoliko konstruktivnih tematskih sastanaka kako bi se riješile primjedbe pojedinih radnika. U dvije organizacijske sredine (vatrogasci i opći poslovi), je uočeno da postoje radnici koji sa različitim ugovorima o radu rade iste poslove. Poslodavac je uvažio primjedbe i ispravio pogreške u organizaciji te radnicima ponudio nove ugovore o radu za radno mjesto na kojem radnici stvarno i rade.

U medijima se u posljednje vrijeme često komentiraju pregovori koji su u tijeku o novom Zakonu o radu. Kako smo uključeni u izmjene zakona putem naše sindikalne središnjica NHS koja je reprezentativna i direktno sudjeluje u pregovorima, ukratko ćemo vas izvjestiti o stanju pregovora. Pregovori bi trebali završiti do kraja srpnja koji je krajnji rok za implementaciju EU Direktiva 2019/1152 o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima u Europskoj uniji i Direktive (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU. Obzirom da kod nas ništa ne ide brzo i zbog cjelovite promjene Zakona o radu, u slučaju da pregovori ne budu završeni, zbog roka bi se mogao u prvoj fazi donijeti Zakon o izmjenama i dopunama ZOR-a, a do kraja godine bi se dogovorio kompletan novi Zakon o radu. Kao što su mediji već izjavili doći će promjene u dijelu ugovora na određeno i neodređeno vrijeme, rada preko digitalnih platformi, rada od kuće, konzumiranja prava iz Kolektivnog ugovora članova sindikata, rada izvan radnog vremena itd. Nema sumnje da će sindikalni pregovarači ispregovarati bolja radnička prava od dosadašnjih, a kako su pregovori još uvijek u tijeku, vidjet ćemo kao će u konačnici izgledati novi Zakon o radu.

866 Ukupno 1 Danas
error: Content is protected !!