Program rada Sindikata

PROGRAM RADA
SINDIKATA RADNIKA AERODROMA ZAGREB (SRAZ)
Izrada programa rada SRAZ-a proizlazi iz potrebe planiranja aktivnosti koje članovi sindikata imaju namjeru poduzeti u svrhu postizanja ciljeva određenih samim Statutom SRAZ-a.
Sindikat ima podlogu za svoje djelovanje u Zakonu o radu kao i u propisima iz međunarodnog radnog prava, konvenciji Međunarodne organizacije rada i Europske socijalne povelje.
Preduvjeti za izradu Programa rada SRAZ-a
Da je Sindikat potvrdio svoj legalitet i legitimitet na području svojeg djelovanja.
Da je otvoren za komunikaciju sa radnicima.
Da je svjestan svojih osnovnih zadaća:
-upisivanje novih članova
-informiranje članova, briga o njima i savjetovanje
-pravna podrška članovima u slučaju sukoba
-sudjelovanje pri izboru radničkog vijeća
-podrška radničkom vijeću pri sklapanju sporazuma sa poslodavcem
Zbog uspješnog zadovoljenja navedenih ciljeva i zadaća donosimo Program rada za naredno razdoblje (do slijedeće Skupštine).

PROGRAM RADA 2021-2025

Program rada možemo podijeliti u nekoliko područja:

 1. Jačanje sindikata

Sindikat je jak onoliko koliko mu je brojno i jako članstvo koje predstavlja. Stoga je prvi i najvažniji cilj jačanje sindikata. Da bi se to postiglo potrebno je:

 • učinkovito prezentirati rad sindikata
 • održavati veze sa radnicima uz redovito informiranje bez obzira kojemu sindikatu pripadaju
 • uvažavati mišljenje svakog člana sindikata
 • stvaranje osjećaja sigurnosti i važnosti svakog člana jer je član SRAZ-a
 • pokrenuti radnike na protivljenje svim oblicima diskriminacije kao i sprečavanju slobode izražavanja unutar tvrtke
 • stalno raditi na edukaciji članova
 1. Radničko vijeće

Institut Radničkog vijeća kao sudjelovanje radnika u odlučivanju proširuje djelokrug rada sindikata te omogućuje sindikatu korištenje svih mogućnosti iz Zakona o radu kako bi kvalitetno i učinkovito zaštitio prava svojih članova.

Stvaranjem novih poduzeća potrebno je aktivno se uključiti u formiranje glavnog ili centralnog Radničkog vijeća u cilju lakše koordinacije Radničkih vijeća po poduzećima.

 1. Udruge više razine

Aktivno sudjelovati u članstvu i radu Nezavisnih hrvatskih sindikata čiji smo članovi već dugi niz godina. Kroz članstvo nam je omogućena:

 • dostava svih važnijih dokumenata koji su u postupku izrade od strane nadležnih ministarstava, a tiču se prava radnika, gdje kroz sudjelovanje stječemo bolje početne pozicije u pregovorima sa poslodavcem
 • stalna pravna ponoć članovima sindikata
 1. Osiguranje poštivanja svih zakonskih propisa od strane poslodavca

Jedan od ključnih segmenata rada sindikata u narednom periodu mora biti osiguranje poštivanja svih zakonskih propisa i potpisanih sporazuma sa poslodavcem kao i daljnji rad na poboljšanju postojećih. Veliku pažnju treba posvetiti primjeni svih odredbi Kolektivnog ugovora u svim poduzećima MZLZ-grupe.

Sa poslodavcem uspostaviti kooperativan odnos u svrhu poticanja poboljšanja uvjeta rada i smanjenja nepotrebnih troškova poslovanja.

 1. Ustroj i financijsko poslovanje sindikata

U financijskom poslovanju nužno je uvesti i financijsko planiranje kako bi i sa malim članarinama omogućili ne ometan rad sindikata, a članovima pravo na sindikalne pogodnosti u vidu poklon bonova, pomoći u slučaju rođenja djeteta ili smrti užeg člana obitelji odnosno beskamatne pozajmice kao direktne pomoći. Omogućiti članovima sindikata financijsku indirektnu pomoć u vidu popusta prilikom:

 • sklapanja svih vrsta polica
 • korištenja zdravstvenih usluga
 • sklapanja zdravstvenog i dopunskog osiguranja
 • ugovaranje raznih usluga za povlašteno korištenje
 1. Suradnja s drugim sindikatima

Očuvati dobre međusindikalne odnose jer smo u zajedničkoj borbi veća snaga prilikom pregovaranja sa poslodavcem.

Neke točke iz ovog Programa su već realizirane ili proces ostvarivanja traje. Za neke zadatke iz programa je potrebno vrijeme, a o nekima tek trebamo razgovarati.
Upravno vijeće SRAZ-a prihvatilo je ovaj Program rada na sjednici održanoj 23.09.2021. te ga je prihvatilo kao okvirni program svojih aktivnosti.

6768 Ukupno 2 Danas
error: Content is protected !!