Rad u doba korona virusa

Nestvarno izgleda Zračna luka posljednjih dana zbog krize izazvane korona virusom. Sa jedan do dva leta dnevno, zgrada je prazna i pretiha bez putnika. S druge strane, u službi koja se bavi teretom, promet je i dalje aktivan. Roba dolazi i odlazi, a radnici opslužuju  stranke u punom opsegu rada kao što su to činili i prije ove krize.

Iz razloga poremećaja radnih procesa, smanjenja operacija zrakoplova i putnika, a posljedično i prihoda, nakon nekoliko krugova razgovora o načinu daljnjeg poslovanja, reprezentativni sindikati i poslodavci pojedinih poduzeća su sklopili 08.04.2020. godine Dodatak Kolektivnom ugovoru. U Dodatku koji vrijedi do 30.06.2020. godine, utvrđeno je slijedeće:

  • Dodaci na plaću u vidu Uskrsnog poklona, jubilarne i nagrade za poslovne rezultate, osim regresa za godišnji odmor, se isplaćuju u zadnjem kvartalu ove godine.
  • Uvodi se pojam „neaktivni“ sati, koji predstavljaju oslobođenje od radne obveze uz naknadu plaće u iznosu od 70% vrijednosti pune satnice, u slučajevima gdje nije moguće organizirati redovan rad. U tijeku jednog mjeseca svi zaposleni ukljućujući i direktore moraju prema rasporedu rada imati minimum 1/3 do maksimum 2/3 „neaktivnih“ sati.
  • Poslodavac može radnike poslati na korištenje godišnjeg odmora neovisno o izrađenom Planu korištenja godišnjih odmora uz pisanu obavijest.
  • Poslodavac se obvezuje da neće otpuštati radnike kao tehnološki višak, te će ponuditi produljenje svih ugovora o radu na određeno koji ističu pojedinim radnicima u navedenom periodu.

Prije isteka roka valjanosti ovog Dodatka, ugovorne strane će zajednički ocijeniti situaciju te donijeti daljnje odluke u smislu produljenja trajanja primjene Dodatka ili izmjene istog. Uz želje da prevladamo ovu situaciju i prije isteka navedenog perioda, čuvajte sebe i bližnje!

1703 Ukupno 1 Danas
error: Content is protected !!