Sindikalne pozajmice

kuneNačelno je i operativno opredjeljenje Izvršnoga odbora Sindikata radnika aerodroma Zagreb da se novac prikupljen od sindikalne članarine mora maksimalno staviti u funkciju svih članova, te da se tim novcem mora raspolagati odgovorno i gospodarski. Tako se krenulo sa tzv. sindikalnim pozajmicama – beskamatnim kreditima članovima sindikata.
Prvotna je odluka bila da se pozajmiti može najviše 5.000,00 kn uz vraćanje do najviše 10 rata. Velika potražnja za pozajmicama ograničila je najviši iznos na 4.000,00 kn – jer bi u protivnome pozajmice mogao dobiti vrlo mali broj članova.
Sama činjenica velike potražnje za tim kreditima govori da je taj vid angažiranja sindikalnoga novca dobro pogođena aktivnost.
Od početka 2006. godine do sredine studenoga 2014. dodijeljeno je ukupno 340 pozajmica, u ukupnom iznosu od 1.341.000,00 kuna.

Odlučujuću i presudnu ulogu kod donošenja prioriteta dodjele imaju sindikalni povjerenici u organizacijskim jedinicama MZLZ-a, od kojih se traži poštena i objektivna procjena prioriteta, a odlučujuću ulogu igra socijalno stanje potražitelja pozajmice.
Uz ovaj tekst priložen je i zahtjev za sindikalnom pozajmicom, te ga svatko može lako preuzeti. Rješavanje zahtjeva za sindikalnom pozajmicom, kao i svih drugih materijalno-financijskih zahtjeva i prava, ide isključivo preko sindikalnih povjerenika u organizacijskim jedinicama.

 

5247 Ukupno 5 Danas
error: Content is protected !!