Sindikalne pozajmice

kuneNačelno je i operativno opredjeljenje Upravnog vijeća Sindikata radnika aerodroma Zagreb da se novac prikupljen od sindikalne članarine mora maksimalno staviti u funkciju svih članova, te da se tim novcem mora raspolagati odgovorno i gospodarski. Tako se krenulo sa tzv. sindikalnim pozajmicama – beskamatni krediti za članove sindikata.
Odluka Vijeća je da se može pozajmiti najviše 5.000,00 kn uz vraćanje do najviše 10 rata. Isplata se vrši jednom mjesečno i to u pravilu oko 10-tog u mjesecu. U slučaju velike potražnje za pozajmicama, broj izdanih će se ograničiti u skladu sa trenutnim financijskim stanjem ili će se maksimalni odobreni iznos smanjiti kako bi što više članova moglo dobiti istu.

Sama činjenica velike potražnje za tim kreditima govori da je taj vid angažiranja sindikalnoga novca dobro pogođena aktivnost.
Od početka 2006. godine do kraja 2021. godine, dodijeljeno je ukupno 676 pozajmica, u ukupnom iznosu od 2.580.500,00 kuna.

Odlučujuću i presudnu ulogu kod donošenja prioriteta dodjele imaju sindikalni povjerenici u organizacijskim jedinicama MZLZ-a, od kojih se traži poštena i objektivna procjena prioriteta, a odlučujuću ulogu igra socijalno stanje potražitelja pozajmice.
Uz ovaj tekst priložen je i zahtjev za sindikalnom pozajmicom, te ga svatko može lako preuzeti. Rješavanje zahtjeva za sindikalnom pozajmicom, kao i svih drugih materijalno-financijskih zahtjeva i prava, ide isključivo preko sindikalnih povjerenika u organizacijskim jedinicama.

7402 Ukupno 2 Danas
error: Content is protected !!